admin

New standard of living for the Tanzanian Community

By at januar 25, 2018 | 10:37 | 0 Comment

New standard of living for the Tanzanian Community

Barnehjemmet Ilula Orphan Program som regionutvikler:   Ilula Orphan Program (IOP) er en stiftelse grunnlagt og drevet frem av den norske Berit Skaare fra Nittedal. Hun er i dag 73 år, bor på senteret og er styreleder der. Barnehjemmet feirer 20 års jubileum i 2018. Det startet med å ta seg av de mest vanskeligstilte

Read more »

Categotries : Aktuelle temaer , Frivillig arbeid

Vil du bidra til ny livsstandard i Tanzania?

By at juni 4, 2015 | 09:07 | 0 Comment

Vil du bidra til ny livsstandard i Tanzania?

Jeg har også fra juni 2015 satt igang et eget opplegg for å skaffe penger til en flott uteområde til ny barnehage under bygging for Ilula Orphan Program (IOP). Vil du bidra med noen kvm betongheller à kr. 100,- til ny barnehage i Tanzania? Ny barnehage med plass til 120 barn er under bygging på

Read more »

Categotries : Frivillig arbeid

Kronikk 26.01: Rådmennene ber politikerne å ikke forberede fremtiden

By at januar 27, 2015 | 09:43 | 0 Comment

Det er grunn til å spørre; hva slags rolle og ansvar er det en rådmann her tar? Rådmennene i Sarpsborg, Fredrikstad og Østfold fylkeskommune, har laget et saksfremlegg om Glommabanens (GB) mulighetsstudie som er totalt ubalansert og som råder politikerne til handlingsløshet. Det er nå fremtiden planlegges. Noe annet vil være unnfallent og uansvarlig. Les

Read more »

Categotries : Meninger

Frivillig arbeid i Buvasstølan sti- og løypelag i Hallingdal

By at oktober 14, 2014 | 08:56 | 0 Comment

Fjellidyll er vorte meir tilgjengelig – Hallingdølen nett 14.10.14. Går trygt i marka – Hallingdølen avis 14.10.14.

Read more »

Categotries : Frivillig arbeid

Sollerud Barnehage og Ilula Orphan Project (IOP)

By at september 19, 2014 | 15:22 | 0 Comment

Det er utrolig meningsfullt og spennende å være ressursperson for daglig leder Rune Jensen i Sollerud barnehage. Vi samarbeider om et lærings- og innsamlingsprosjekt mellom den foreldredrevne Sollerud Barnehage i Oslo og Ilula Orphan Project (IOP) i Tanzania. Prosjektets slagord «Vi lærer av hverandre» er for oss hjørnestenen i alles innsats. Sollerud Barnehage, som en

Read more »

Categotries : Frivillig arbeid

Medieklipp

By at august 5, 2014 | 12:21 | 0 Comment

Her er noen medieklipp fra Dagens Næringsliv 5.8.14. rundt Glommabanen og utviklingen av Østfold (kilde: medierapport fra Opoint):

Read more »

Categotries : Meninger

Barnehjem i Tanzania – Ilula Orphan Project

By at februar 15, 2014 | 15:21 | 0 Comment

I frivillig arbeid skjer kompetanseoverføringen begge veier. Det er så imponerende og gledelig å se et barnehjem i Tanzania (IOP), som arbeider med ”Education and care” under visjonen: ”New living standard for the Tanzanian community”. Min familie har sammen med Eigersunds befolkning finansiert og bygget nytt hønsehus for 600 høner som et ledd i senterets

Read more »

Categotries : Frivillig arbeid