”Farm for the Future” – et bistandsprosjekt for fremtiden

”Farm for the Future” – et bistandsprosjekt for fremtiden

25. januar, 2018 // 10:00 -

Farm for the Future (FFF) skal være en kommersielt drevet farm, slik at de som arbeider på og driver farmen både kan forsørge seg selv og bidra til matproduksjon for nærmiljøet. Den skal også være en arena for læring om helhetlig landbruksdrift for unge enslige mødre, lokale bønder og studenter. Barn fra egne og eksterne skoler og barnehager skal også regelmessig få opphold på farmen for å vekke deres interesse for, og øke kunnskapen om landbruk.

Planen er å produsere melk fra ku og geit, kjøtt, fòr til egne og andres dyr, og grønnsaker. Fór til egne dyr er mindre enn 10 % av produksjonen.

Farmen er på 2500 mål, og har som ambisjon å bidra til å bøte på mange av dagens regionale problemer som stor arbeidsledighet, fattigdom, underernæring, lav kunnskap om jordbruk, lav avkastning på avling, og sosial ekskludering av unge enslige mødre. Prosjektet vil påvirke mange av disse forhold positivt. Se forøvrig vedlagte presentasjon av prosjektet.

Økonomisk ramme for prosjektet er 8.5 MNOK til bygg og utstyr, og 4.5 MNOK til igangsettelse inntil inntekter som dekker kostandene.
 
Se www.farmforfuture.co.tz
 
 
Farm For the Future
 


Kategori: Aktuelle temaer, Frivillig arbeid