New standard of living for the Tanzanian Community

New standard of living for the Tanzanian Community

25. januar, 2018 // 10:37 -

Barnehjemmet Ilula Orphan Program som regionutvikler:

 
Ilula Orphan Program (IOP) er en stiftelse grunnlagt og drevet frem av den norske Berit Skaare fra Nittedal. Hun er i dag 73 år, bor på senteret og er styreleder der. Barnehjemmet feirer 20 års jubileum i 2018.

Det startet med å ta seg av de mest vanskeligstilte i et fattig område med mye HIV/AIDS, til å utvikle seg til et barnehjem med 35 foreldreløse jenter. Nå er driften utvidet til å omfatte 1370 barn og unge fordelt på: 530 barn i lokale fosterhjem, ”The Lord`s Hill” ungdomsskole for 120 elever, ”Kids Corner” barnehage med 60 barn, ”Sollerud Kindergarten Tanzania” med 120 barn som får undervisning på engelsk med Montessori pedagogikk, og nå sist ny ”Sunflower” Montessori grunnskole for 540 barn, som sist uke åpnet første avdeling. Disse læringssteder gjør IOP til en enestående samfunnsutvikler på kunnskapssiden i Tanzania.

Barnehjemmet har fra 2015 utviklet og styrt etter en strategi og en moderne styringsstruktur, med spisset visjon ”IOP: New standard of living for the Tanzanian Community”. Gjennomføring av ”Farm for the Future” vil være et svært viktig skritt mot denne visjon.
 
Jeg har i min familie erfart hvor stor betydning et felles bistandsprosjekt kan være. Vi har i 5 år støttet utviklingen av barnehjemmet IOP med nytt hønsehus, delfinansiert ny barnehage, gitt buss til barnehagen, maskin til å lage veggelementer og heller i betong, nytt kjøkken mv. Til sammen har disse prosjekter ledet til 25 permanente arbeidsplasser. I tillegg sponser vi 7 av de foreldreløse jentene på senteret. Jeg har i disse år arbeidet som frivillig for barnehjemmet. De har nå bedt meg på frivillig basis å være prosjektleder og styreleder for å få realisert ”Farm for the Future”.
 
 
Ilula Orphan Program


Kategori: Aktuelle temaer, Frivillig arbeid