INSPIRIA science center

INSPIRIA science center

29. mai, 2012 // 15:58 -

INSPIRIA science senter er en stor helhetlig satsning på kunnskap for barn, unge og familier, som ble offisielt åpnet 30. august 2011 som nabo til Quality Resort Hotel ved E6 i Sarpsborg.

Senteret har kostet 205 mill kr med bygg, inventar og utstillinger. Senteret er i tillegg til å være Vitensenter, et Opplevelsessenter og en Møteplass for næringsliv og akademia. Senteret har valgt Energi, Miljø og Helse som fokusområder.

Senteret er finansiert i et spleiselag mellom Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, kommunene i Østfold, næringslivet i Østfold og Staten. Selskapet har en egenkapital på vel 60 %.

Jeg har  vært engasjert i prosjektet fra starten i 2007, og har i vesentlig grad bidratt til realisering av INSPIRIA. Etablert nettverk, forankret idéen hos interessenter, aktiv kommunikasjon, utvikling av visjon og innhold, innsamling av penger, oppfølging av byggeprosjektet og igangsettelse.

19. juni 2012 tok Stein Lier-Hansen i Norsk Industri over som styreleder i INSPIRIA.

Se ellers selskapets nettsider www.inspiria.no.

Stolt øyeblikk 30.8.2011. Åpning av INSPIRIA. Ordfører i Sarpsborg, Jan Engsmyr til venstre. Inspirias styreleder Osmund Ueland til høyre.

Inspiria-bygget ved E6 i Sarpsborg, flyfoto


Kategori: Prosjektrealisering