Min mest krevende prosjektrealisering -kunnskapssatsningen INSPIRIA!

Min mest krevende prosjektrealisering -kunnskapssatsningen INSPIRIA!

21. juni, 2012 // 08:58 -

Inspiria-bygget ved E6 i Sarpsborg, flyfoto

Mitt INSPIRIA engasjement ble avsluttet 30. juni 2012. Realiseringen var et hinderøp over 5 1/2 år.

Visjonen: En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen var avgjørende å styre etter! 

Jeg erfarte et fantastisk samarbeid rundt arbeidet med å få realisert INSPIRIA som et Østfold prosjekt, med visjonen ”En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen”.   Mange har bidratt til realiseringen og driften av INSPIRIA, bedrifter, Sarpsborg kommune som initiativtaker, Østfold fylkeskommune, ordførere og rådmenn, fylkesmann, stortingspolitikere, ressurspersoner, næringslivsledere, nærings- og industriforeninger, ledelsen ved UMB og HIØ i Østfold, skoleledere, media, interesseorganisasjoner og andre samarbeidspartnere.  INSPIRIAs VitenForum ga tidlig gitt viktige føringer til senterets videre utvikling.

Dette er et unikt eksempel hvor alle aktuelle ressurser, fra næringsliv til offentlige instanser og politikere på tvers av grenser, har bidratt i et samfunnsbyggende prosjekt som alle ser nytten av. Det er faktisk et ”skoleeksempel” på at om man vil og trekker sammen så kommer resultatene. Sektorskott som eksempelvis offentlig eller privat blir uvesentlig.

INSPIRIA har lagt listen høyt og tenkt stort i arbeidet med å motivere barn og unge til kunnskap. INSPIRIA er også et kompetansesenter for lærerne. Når INSPIRIA også er et kunnskaps – og opplevelsessenter for familier, besteforeldre med barnebarn (”moro med mening”) og barn og ungdom i alle aldre, henger dette svært godt sammen som et helhetlig kunnskapstilbud. Å utvikle attraktive kunnskapsarrangement, og å engasjere familiene til å ta ansvar i kunnskapssatsningen, tror jeg  INSPIRIA vil lykkes med før andre. Dette er i helhet et lysende eksempel til etterfølgelse. Østlandet og landet for øvrig er en viktig målgruppe for senteret.

INSPIRIA og de andre vitensentrene i Norge kan enda gjøre mer, og være et redskap for Regjeringen i arbeidet med å få gjennomført Realfagsstrategien og Ungdomsmeldingen.

Det er bare å ta av seg hatten for næringslivets bidrag til realisering, drift og utvikling av senteret. Kunnskap er et like selvfølgelig sponsorområde som kultur og idrett.  Det er næringslivet som på lang sikt skal høste nytten av den kunnskapssatsningen som INSPIRIA og vitensentrene representerer.

Det var naturlig å avslutte mitt INSPIRIA engasjement etter at etablererfasen var over, og det er fantastisk å tenke tilbake på den reise jeg har fått være med på. Dette er en erfaring jeg aldri ville vært foruten. Vi har alle lært en masse og blitt inspirert til å bruke denne kunnskapen videre. Vi har vært med på å bygge et samfunn. Personlig har jeg et ønske og en ambisjon om å bruke mine evner og disse givende erfaringer i videre gjøremål.

Vi har vist at det er mulig gjennom felles løft å realisere et viktig element i samfunnsbyggingen. Alle har eierskap og engasjement. Dette er noe den norske samfunnsbyggingen trenger fremover om vi ikke skal stagnere. Vi må stå sammen, bruke tilgjengelige ressurser der de har nytte, tenke helhet og vise reell vilje. Da er det mulig. Det har vi bevist.

Nasjonale kapasiteter med styreleder Stein Lier-Hansen i spissen, og ny adm direktør Geir Endregard fra sommeren 2012, gir senteret nye muligheter. Hyggelig er det også at sentrale personer stiller opp som ”ambassadører” for INSPIRIA fremover gjennom ”Advisory Board”.

Osmund Ueland


Kategori: Meninger, Prosjektrealisering