Sollerud Barnehage og Ilula Orphan Project (IOP)

Sollerud Barnehage og Ilula Orphan Project (IOP)

19. september, 2014 // 15:22 -

Det er utrolig meningsfullt og spennende å være ressursperson for daglig leder Rune Jensen i Sollerud barnehage. Vi samarbeider om et lærings- og innsamlingsprosjekt mellom den foreldredrevne Sollerud Barnehage i Oslo og Ilula Orphan Project (IOP) i Tanzania. Prosjektets slagord «Vi lærer av hverandre» er for oss hjørnestenen i alles innsats.

Sollerud Barnehage, som en del av læringsprosjektet, skal også samle inn 350.000 NOK. Dette fordi de vil bidra til at IOP får ny barnehage på egen tomt med utvidelsesmuligheter. Dette er det helt unikt at en barnehage gjør. Jeg oppfordrer alle som har lyst og anledning om å støtte prosjektet om å bli med på dette som kan forandre mange menneskers liv – kanskje også ditt? – se vedlagte invitasjonsbrev:

Invitasjonsbrev: Kjære bidragsyter til ny barnehage hos IOP i Tanzania

 

Sollerud Barnehage v2

Daglig leder Rune Jensen i Sollerud Barnehage takker ordfører Fabian Stang i Oslo kommune, for lykkeønskinger og kr. 10.000,- under prosjektets Kick-Off 11. september.


Kategori: Frivillig arbeid