Barnehjem i Tanzania – Ilula Orphan Project

Barnehjem i Tanzania – Ilula Orphan Project

15. februar, 2014 // 15:21 -

I frivillig arbeid skjer kompetanseoverføringen begge veier.

Det er så imponerende og gledelig å se et barnehjem i Tanzania (IOP), som arbeider med ”Education and care” under visjonen: ”New living standard for the Tanzanian community”.

Min familie har sammen med Eigersunds befolkning finansiert og bygget nytt hønsehus for 600 høner som et ledd i senterets bærekraftig utvikling. Det har gitt meg og andre et spesielt forhold til stedet.

Når en opplever starten på dagen på senteret, sammen med de 35 jentene, andre frivillige og personalet, så erfarer en at strøm og vann ikke er en selvfølge.

En opplever en nøkternhet som vi alle har mye å lære av. Frokosten er et egg, en bolle og en skive vannmelon. Eggeskallet samles i egen bolle og males opp og brukes igjen. Har ikke vi noe å lære?

IOP ligger i fjellene i Ilula, 8 timers bussreise fra Dar og en time før Iringa.

Forholdet til senteret er ytterligere forsterket etter at jeg som frivillig har brukt tid på erfaringsdeling innen kultur/medarbeiderskap, kommunikasjon, strategi og godt styrearbeid for alle ansatte og styret. Jeg har aldri opplevd noen gang i Norge å få presentere og lede prosess med alle ledere, alle ansatte i de ulike avdelinger, og til slutt hele styret gruppevis på 7 sammenhengende dager. Tema: Kultur, Kommunikasjon og Strategi. Avsluttet med Godt styrearbeid.

Alle skjønner hva en strategi er og hvor kvervende kommunikasjon er når det formidles enkelt. Det samme gjelder Medarbeiderskapskultur og Godt styrearbeid. Enkelheten er nøkkelen! Takknemligheten hos IOP er overveldende.

Jeg er i tillegg livssponsor for Stella som ble født i 2009 og støtter henne med midler til opphold på senteret, barnehage og senere utdanning på senteret. Da blir IOP ”mitt andre hjem” som de ansatte der sier.

Jeg har avtale på å fortsette organisasjonsutviklingsarbeid der i noen år, og å kunne være en ambassadør for IOP i deres videre utvikling.

Jeg vil bidra til å synliggjøre for personer og næringsliv, hvilken enorm betydning bidrag som nytt hønsehus og tilvarende har for IOP. Det vi ikke reflekterer over er livsnerve for endre.

Jeg føler stor ydmykhet for det jeg får være med på. Det gjør min glede over å lære enda større.

Vil du vite mer om jentehjemmet og organisasjonen for foreldreløse barn, IOP som Berit Skaare driver? Se IOP sin norske nettside på www.iopnorge.wordpress.com eller www.ilulaorphanprogram.org.


Kategori: Frivillig arbeid