Nåværende engasjement

Ajour pr. 27.04. 2017.

Fra januar 2017:

Prosjektleder i Nes kommune for prosjektet «Nesfjella til sentrum»

Et prosjekt med visjon: Et levende og attraktivt sentrum, hvor det er godt å bo, leve og arbeide, der hytteeiere og besøkende trives og handler. Se nærmere info på www.nes-bu.kommune.no

Fra juni 2015:

Styremedlem og ressursperson i Aktiv Lek AS, Fyresdal             Se nærmere info på www.aktivlek.no

Fra jauar 2014:

Frivillig ressursperson for Ilula Orphan Program (IOP) i Tanzania

Arbeid med kulturbygging, kommunikasjon, strategi og godt styrearbeid, for alle ansatte, ledelsen og styret.

Ressursperson for utvikling av «Farm for the Future» (2500 dekar), et stort region utviklingsprosjekt med fokus kommersiell gårdsdrift og yrkesopplæring innen landbruk for lokale bønder, unge enslige mødre og ungdom.F ra mai 2013:

Styreleder og eier av Glommabanen AS
Et bybaneprosjekt som kan knytte Østfold bedre sammen på tvers mellom Indre og Nedre Glomma, og som gir et godt kollektivtilbud til det nye sykehuset på Kalnes. Glommabanen kan i stor grad bidra til å øke Østfolds attraksjonskraft, og inngå i fylkets plan for å avlaste hovedstadsområdet.
Se nærmere info på www.glommabanen.no