Prosjektrealisering

Prosjektrealisering er kanskje det området som kjennetegner meg best. Vanligvis med 4 års horisont, som også en virksomhetsstrategi normalt har.

Min viktige erfaring er fra større offshoreprosjekter i Aker i Stavanger og i Verdal, Aker Brygge utbyggingen, Lillehammer OL i ´94, Gardermobanen/Flytoget og fornyelsen av NSB mv.

Mitt mest krevende prosjekt har vært realiseringen av INSPIRIA Science Center I Østfold. Krevende fordi jeg fortløpende måtte hente fra hele min erfaringsbase og relatere det til nye miljøer, nye utfordringer og nye mål. Og vi nådde dem alle.

Min erfaring er at når det virkelig er krevende så handler det om:

  • Være klinkende klar på hvor man skal/hva man skal oppnå
  • Ha urokkelig tro
  • Sterkt nettverk av interessenter
  • Aktiv kommunikasjon
  • Enkel strategi
  • Være forberedt på hinder
  • Ingenting må være uprøvd
  • Være lydhør for justeringer
  • Utholdenhet og sta
  • Personlig viktig

Kulturen i organisasjonen og kommunikasjon rundt realiseringen er avgjørende for å lykkes.