Interesseområder

 

Samfunnsutvikling og frivillig arbeid

Kanskje det område som kjennetegner meg best. En god ide, urokkelig tro, sterkt nettverk, aktiv kommunikasjon, enkel strategi og utholdenhet er grunnleggende når krevende prosjekter skal realiseres. Å få bruke sin yrkeserfaring fra krevende lederoppgaver i samfunnet til frivillig arbeid, gir motivasjon til å stå på videre. Slik har det vært i arbeidet med "Et løft for Nes Østmark", som ga meg Hyttefolkets Entusiastpris 2017, og slik er det i arbeidet for barnehjemmet Ilula Orphan Program og "Farm for the Future" i Tanzania.

Les mer

 

Styrearbeid

Styret skal være en viktig ressurs for selskapet med medlemmer som har tid og interesse for virksomheten. Sammensetningen av styret må imøtekomme behovet for differensiert kompetanse, individuell trygghet til å stå for saklig uenighet og evne til å sikre verdier med fokus på fremtiden. Å se til at en styregodkjent strategi blir realisert, er en hovedoppgave for styret. Styrets rolle og ansvarsbevissthet må være klart

Les mer


 

Enkel strategi, godt definerte interessenter og målrettet kommunikasjon.

En enkel strategi med Nå-situasjon, Mål-bilde og Handlingsplan, som alle har et forhold til, og hvor resultater måles på alle mål-områder, er et godt grunnlag å styre etter. Å realisere et prosjekt handler først og ideen er god, men også om klare suksessfaktorer, deffinerte interessenter og offensiv kommunikasjon.

Les mer

 

Organisasjonskultur

Den som lever medarbeiderskapskulturen styrker seg selv og arbeidsplassen. Bry deg om arbeidsplassen din, engasjer deg og ta ansvar for virksomhetens utvikling, som ansatt og tillitsvalgt. Tilhørighet, innsatsvilje og positivitet åpner for egenutvikling og trivsel. Arbeidsgiver må kunne forvente at alle bruker sin kompetanse og evner til virksomhetens beste i trå med det man er ansatt for å utøve. Slike holdninger skaper samhold, felles mål og arbeidsglede.

Les mer