Noen interesseområder

 

Organisasjonskultur

Den som lever medarbeiderskapskulturen styrker seg selv og arbeidsplassen. Bry deg om arbeidsplassen din, engasjer deg og ta ansvar for virksomhetens utvikling, som ansatt og tillitsvalgt. Tilhørighet, innsatsvilje og positivitet åpner for egenutvikling og trivsel. Arbeidsgiver må kunne forvente at alle bruker sin kompetanse og evner til virksomhetens beste i trå med det man er ansatt for å utøve. Slike holdninger skaper samhold, felles mål og arbeidsglede.

Les mer

 

Styrearbeid

Styret skal være en viktig ressurs for selskapet med medlemmer som har tid og interesse for virksomheten. Sammensetningen av styret må imøtekomme behovet for differensiert kompetanse, individuell trygghet til å stå for saklig uenighet og evne til å sikre verdier med fokus på fremtiden. Å se til at en styregodkjent strategi blir realisert, er en hovedoppgave for styret. Styrets rolle og ansvarsbevissthet må være klart

Les mer


 

Strategiarbeid og kommunikasjon

En enkel strategi med fokus på helhet, bygget på NÅ-situasjon, et enkelt og operativt MÅL-bilde og sammendrag på de viktigste HANDLINGER, gir det beste kommunikasjonsgrunnlag for å involvere hele organisasjonen i realiseringen. Det må være en balanse mellom fremdrift og kommunikasjon som bidrar til optimalt medarbeiderskap. En aktiv, adekvat og lyttende kommunikasjon er kultur byggende og utviklende!

Les mer

 

Prosjektrealisering

Kanskje det område som kjennetegner meg best. En god ide, urokkelig tro, sterkt nettverk, aktiv kommunikasjon, enkel strategi og utholdenhet er grunnleggende når krevende prosjekter skal realiseres.

Les mer