Kompetanse

Læring skaper trygghet. Trygghet er viktig for å være åpen for læring. Tro på det du har erfart. Slik bygger du kompetanse.

Ha respekt for at du er en del av en helhet. Det åpner for nye perspektiver og kunnskap. Det krever at du tar ansvar og viser respekt. Livet er et krydder av muligheter. Det handler om å se og bruke dem.

Jeg har opplevd og lært. Jeg ser stadig mer av det store bildet. Det har gjort meg ydmyk, men også sterk, trygg, og gitt evnen til stå prosessene og stormene ut mot målene jeg arbeider for. Virkeligheten er et godt korrektiv. Mye kan leses, men erfaringene er helt nødvendig for å bidra best mulig.
 
Se nærmere på min CV, nåværende engasjement og interesseområder.

Jeg bruker min erfaring på:

  • Samfunnsbygging og frivillig arbeid
  • Styrearbeid
  • Ressursperson for prosesser/prosjekter
  • Foredrag

Interesseområder og aktuelle temaer: