Kompetanse

Læring skaper trygghet. Trygghet er viktig for å være åpen for læring. Tro på det du har erfart. Slik bygger du kompetanse.

Ha respekt for at du er en del av en helhet. Det åpner for nye perspektiver og kunnskap. Det krever at du tar ansvar og viser respekt. Livet er et krydder av muligheter. Det handler om å se og bruke dem.

Jeg har opplevd og lært. Jeg ser stadig mer av det store bildet. Det har gjort meg ydmyk, men også sterk, trygg, og gitt evnen til stå prosessene og stormene ut mot målene jeg arbeider for. Virkeligheten er et godt korrektiv. Mye kan leses, men erfaringene er helt nødvendig for å bidra best mulig.

Se nærmere min CV, nåværende engasjement og interesseområder.

Bruker min erfaring på:

  • STYREARBEID
  • RESSURSPERSON FOR PROSESSER/PROSJEKTER
  • FOREDRAG

Interesseområder og aktuelle temaer:


ORGANISASJONSKULTUR (RESSURSPERSON FOR PROSESSER)

Den som lever medarbeiderskapskulturen styrker seg selv og arbeidsplassen.

Bry deg om arbeidsplassen din, engasjer deg og ta ansvar for virksomhetens utvikling, som ansatt og tillitsvalgt. Tilhørighet, innsatsvilje og positivitet åpner for egenutvikling og trivsel.  Arbeidsgiver må kunne forvente at alle bruker sin kompetanse og evner  til virksomhetens beste i trå med det man er ansatt for å utøve.

Slike holdninger skaper samhold, felles mål og arbeidsglede.

Les mer


STYREARBEID – (STYRELEDER/MEDLEM)

Styret skal være en viktig ressurs for selskapet med medlemmer som har tid og interesse for virksomheten.

Sammensetningen av styret må imøtekomme behovet for differensiert kompetanse, individuell trygghet til å stå for saklig uenighet og evne til å sikre verdier med fokus på fremtiden. Å se til at en styregodkjent strategi blir realisert, er en hovedoppgave for styret. Styrets rolle og ansvarsbevissthet må være klart.

Les mer


STRATEGI OG KOMMUNIKASJON – RESSURSPERSON

En enkel strategi med fokus på helhet, bygget på NÅ-situasjon, et enkelt og operativt MÅL-bilde og sammendrag på de viktigste HANDLINGER, gir det beste kommunikasjonsgrunnlag for å involvere hele organisasjonen i realiseringen. Det må være en balanse mellom fremdrift og kommunikasjon som bidrar til optimalt medarbeiderskap.

En aktiv, adekvat og lyttende kommunikasjon er kultur byggende og utviklende!

Les mer

PROSJEKTREALISERING – RESSURSPERSON

Kanskje det område som kjennetegner meg best. En god ide, urokkelig tro, sterkt nettverk, aktiv kommunikasjon, enkel strategi og utholdenhet er grunnleggende når krevende prosjekter skal realiseres.

Les mer


FRIVILLIG ARBEID

Mange er faddere/sponsorer for et barn i et utviklingsland. Det er også jeg, på IOPs barnesenter I Tanzania.

Våre motiver er forskjellige. De fleste vektlegger nok den gode følelsen man får av å hjelpe andre. Det var også mitt utgangspunkt.

Men behovet for å kunne bidra med mer enn penger, har gitt enda større mening. Det å engasjere meg i barnesenteret på andre områder og å få arbeide der som frivillig regelmessig, med prosess overfor alle ansatte og styret rundt: kultur bygging/medarbeiderskap, kommunikasjon, strategi og godt styrearbeid har gitt meg en ydmykhet i forhold til hvordan og med hva vi hjelper. Det er ikke bare vi som gir. Det å lære om deres verdier og tenkemåte har lært meg å sette egen kunnskap og erfaring i et nytt perspektiv.

Les mer