Kategori: Frivillig arbeid

New standard of living for the Tanzanian Community

25. januar, 2018 // 10:37 -

Barnehjemmet Ilula Orphan Program som regionutvikler:   Ilula Orphan Program (IOP) er en stiftelse grunnlagt og drevet frem av den norske Berit Skaare fra Nittedal. Hun er i dag 73 år, bor på senteret og er styreleder der. Barnehjemmet feirer 20 års jubileum i 2018. Det startet med å ta seg av de mest vanskeligstilte […]

Les mer »

Kategori : Aktuelle temaer, Frivillig arbeid

”Farm for the Future” – et bistandsprosjekt for fremtiden

25. januar, 2018 // 10:00 -

Farm for the Future (FFF) skal være en kommersielt drevet farm, slik at de som arbeider på og driver farmen både kan forsørge seg selv og bidra til matproduksjon for nærmiljøet. Den skal også være en arena for læring om helhetlig landbruksdrift for unge enslige mødre, lokale bønder og studenter. Barn fra egne og eksterne […]

Les mer »

Kategori : Aktuelle temaer, Frivillig arbeid

Vil du bidra til ny livsstandard i Tanzania?

4. juni, 2015 // 09:07 -

Jeg har også fra juni 2015 satt igang et eget opplegg for å skaffe penger til en flott uteområde til ny barnehage under bygging for Ilula Orphan Program (IOP). Vil du bidra med noen kvm betongheller à kr. 100,- til ny barnehage i Tanzania? Ny barnehage med plass til 120 barn er under bygging på […]

Les mer »

Kategori : Frivillig arbeid

Frivillig arbeid i Buvasstølan sti- og løypelag i Hallingdal

14. oktober, 2014 // 08:56 -

Fjellidyll er vorte meir tilgjengelig – Hallingdølen nett 14.10.14. Går trygt i marka – Hallingdølen avis 14.10.14.

Les mer »

Kategori : Frivillig arbeid

Sollerud Barnehage og Ilula Orphan Project (IOP)

19. september, 2014 // 15:22 -

Det er utrolig meningsfullt og spennende å være ressursperson for daglig leder Rune Jensen i Sollerud barnehage. Vi samarbeider om et lærings- og innsamlingsprosjekt mellom den foreldredrevne Sollerud Barnehage i Oslo og Ilula Orphan Project (IOP) i Tanzania. Prosjektets slagord «Vi lærer av hverandre» er for oss hjørnestenen i alles innsats. Sollerud Barnehage, som en […]

Les mer »

Kategori : Frivillig arbeid

Barnehjem i Tanzania – Ilula Orphan Project

15. februar, 2014 // 15:21 -

I frivillig arbeid skjer kompetanseoverføringen begge veier. Det er så imponerende og gledelig å se et barnehjem i Tanzania (IOP), som arbeider med ”Education and care” under visjonen: ”New living standard for the Tanzanian community”. Min familie har sammen med Eigersunds befolkning finansiert og bygget nytt hønsehus for 600 høner som et ledd i senterets […]

Les mer »

Kategori : Frivillig arbeid