Osmund

”Farm for the Future” – et bistandsprosjekt for fremtiden

By at januar 25, 2018 | 10:00 | 0 Comment

”Farm for the Future” – et bistandsprosjekt for fremtiden

Farm for the Future (FFF) skal være en kommersielt drevet farm, slik at de som arbeider på og driver farmen både kan forsørge seg selv og bidra til matproduksjon for nærmiljøet. Den skal også være en arena for læring om helhetlig landbruksdrift for unge enslige mødre, lokale bønder og studenter. Barn fra egne og eksterne

Read more »

Categotries : Aktuelle temaer , Frivillig arbeid

Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse, Nesbyen

By at januar 24, 2018 | 12:45 | 0 Comment

Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse, Nesbyen

Prosjektet består av en 15 km lang ny sykkelsti. Stien skal være et tilbud både til organisert og egenorganisert idrett, herunder til bruk for familier på tur osv. Stien kan i praksis brukes begge veier av både gående og syklende. Denne nye stien starter på Syningen 1100 moh., og slynger seg ned forbi spektakulære utsiktspunkter

Read more »

Categotries : Aktuelle temaer

Enkel strategi, definerte interessenter og målrettet kommunikasjon

By at februar 10, 2014 | 10:49 | 0 Comment

Enkel strategi, definerte interessenter og målrettet kommunikasjon

Den dagen alle ansatte er enig i virksomhetens NÅ-situasjon er det et resultat i seg selv. Er alle i tillegg kjent med MÅL- bildet, og tar sin del av ansvaret i HANDLINGSPLANEN for at virksomheten skal lykkes, da er organisasjonen kommet langt! Det er min erfaring at denne enkelheten kan brukes i alle organisasjoner. Les

Read more »

Categotries : Aktuelle temaer , Meninger

Kronikk: Medarbeiderskap – Bry deg om arbeidsplassen din!

By at januar 17, 2013 | 13:11 | 0 Comment

Kronikk: Medarbeiderskap – Bry deg om arbeidsplassen din!

Lederskapsteorier, kostbare lederkurs og lederprogram har florert i årtier, men det er usikkert hva det har gitt av forbedringer i form av mer effektiv drift og mer velfungerende arbeidsplasser. Lederrollen er selvfølgelig viktig og fravær av handlingsevne i organisasjoner vitner ofte om manglende lederskap. Behovet for holdningsendring og effektivisering i privat og offentlig sektor vil

Read more »

Categotries : Meninger , Organisasjonskultur

Helse for mer energi og livsglede!

By at januar 14, 2013 | 14:47 | 0 Comment

Det er krevende å gjøre noe med egen vekt og helse. Det koster tid og penger. Alternativet til å bruke tid og penger på seg selv er mye verre. Når en har sluppet seg selv for langt ned på helseskalaen, er det ekstra krevende å bli motivert til å gjøre noe med dette. Noen trenger

Read more »

Categotries : Helse til tøffe tak , Meninger

Organisasjonskultur – Bry deg om arbeidsplassen din!

By at oktober 31, 2012 | 13:12 | 0 Comment

Organisasjonskultur – Bry deg om arbeidsplassen din!

Potensialet er stort for mer arbeidsglede og engasjement i så vel offentlig som privat virksomhet. Når alle ansatte tar ansvar for sin egen og virksomhetens utvikling, så skapes det positiv kultur. Tillitsvalgte er naturlige pådrivere i virksomhetens utvikling og bør spille en aktiv rolle i arbeidet med å bygge en medarbeiderskapskultur. Medarbeiderskapskulturen var i sin

Read more »

Categotries : Meninger , Organisasjonskultur

Prosjektrealisering – Kilimanjaro 19. juli 2012

By at august 2, 2012 | 10:45 | 0 Comment

Prosjektrealisering – Kilimanjaro 19. juli 2012

19. juli 2012 klarte jeg å komme opp på Kilimanjaro. Et stort personlig mål ble nådd, etter mislykket forsøk i 2007. Fokus på egen helse, kosthold og trening har vært en del av grunnlaget for å komme opp denne gang. Det ga ekstra positiv virkning å gå en slik tur sammen med 18 andre i

Read more »

Categotries : Helse til tøffe tak , Meninger

Min mest krevende prosjektrealisering -kunnskapssatsningen INSPIRIA!

By at juni 21, 2012 | 08:58 | 0 Comment

Min mest krevende prosjektrealisering -kunnskapssatsningen INSPIRIA!

Mitt INSPIRIA engasjement ble avsluttet 30. juni 2012. Realiseringen var et hinderøp over 5 1/2 år. Visjonen: En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen var avgjørende å styre etter!  Jeg erfarte et fantastisk samarbeid rundt arbeidet med å få realisert INSPIRIA som et Østfold prosjekt, med visjonen ”En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen”.   Mange har bidratt til

Read more »

Categotries : Meninger , Prosjektrealisering

INSPIRIA science center

By at mai 29, 2012 | 15:58 | 0 Comment

INSPIRIA science center

INSPIRIA science senter er en stor helhetlig satsning på kunnskap for barn, unge og familier, som ble offisielt åpnet 30. august 2011 som nabo til Quality Resort Hotel ved E6 i Sarpsborg. Senteret har kostet 205 mill kr med bygg, inventar og utstillinger. Senteret er i tillegg til å være Vitensenter, et Opplevelsessenter og en

Read more »

Categotries : Prosjektrealisering