Enkel strategi – definerte interessenter og målrettet kommunikasjon

Med vekt på enkelhet, helhet og kommunikasjon i virksomhetens strategi, vil alle ansatte gis mulighet, forstå og best bidra til en kultur for realisering av mål.

Med stor åpenhet om NÅ-situasjon, et enkelt og operativt MÅL-bilde, og sammendrag på de viktigste HANDLINGER, er strategiens 3 hovedelementer på plass, og det beste kommunikasjonsgrunnlag er etablert for hver enkelt, ledelsen og styret.

 

 

Hver ansatt har et ansvar for kommunikasjon og omdømmebygging for seg selv, avdelingen og virksomheten; hva du gjør, sier og skriver!

Hver enkelt sitt bidrag til god omdømmebygging er først og fremst kvaliteten på det arbeidet som utføres, men det favner så mye mer.

Innen kommunikasjonens ulike vanskelighetsgrader fra å informere adekvat og korrekt til feks å diskutere ulike løsninger, bruke andres synspunkter og utvikle nye ideer sammen, kan sterk positiv kultur utvikles. En kultur som sikrer realisering av strategien og som virker direkte inn på produktiviteten.