Interesseområder

Her er noen områder jeg er spesielt opptatt av:

 

Organisasjonskultur

Fokus på Arbeidsglede og Engasjement gir størst kundetilfredshet og lavt sykefravær. Medarbeidertilfredshet blir feil fokus. Vi trenger å bryr oss mer om arbeidsplassen vår!
Les mer

Styrearbeid

Godt styrearbeid handler om mangfold av relevant kompetanse og en enkel strategi som hovedavtalen mellom styret og adm. direktør.
Les mer

 

Strategiarbeid og kommunikasjon

En enkel strategi, med Nå-situajon, Mål-bilde og Handlingsplan, som alle har et forhold til, og hvor resultater måles på alle mål-områder, er et godt grunnlag å styre etter.
Les mer

 

Prosjektrealisering

Å realisere et prosjekt handler først om ideen er god, men også om klare suksesskriterier, definerte interessenter og offensiv kommunikasjon.
Les mer

 

Frivillig arbeid

Jeg føler stor ydmykhet for det jeg får være med på av frivillig arbeid.  Å få bruke sin erfaring, og glede andre, er motiverende og meningsfullt.
Les mer