Samfunnsbygging og frivillig arbeid

Hvorfor frivillig arbeid?

«Vi lærer av hverandre» har en barnehage i Norge og en i Tanzania som ledestjerne og visjon i et flott samarbeidsprosjekt. Det kunne vært et svært viktig slagord for svært mange offentlige og private virksomheter. Potensialet for læring er stort.

Livet er en livslang læringsprosess. Hva vi gjør på jobb og privatliv former oss. Om vi er åpne for å erfare og lære. Dette er en av mine viktigste refleksjoner etter mange år i utfordrende og krevende posisjoner i arbeidslivet. Ofte kommer læringen fra dem vi ønsker å gjøre noe for;.. hjelpe.

Det er veldig meningsfyllt å drive frivillig arbeid hvor en får brukt sin erfaring fra Godt styrearbeid, Strategi arbeid, kommunikasjon og kulturbygging.

Farm for the Future Ltd i Tanzania (under stiftelse), www.farmforfuture.co.tz

Detter nå min hovedoppgave på frivillig basis, og gå over i rollen som styreleder og prosjektledere fra februar 2018. Et betydningsfulle prosjekt for et lokalsamfunn, krever de beste samarbeidspartnere, som vi har med. Se nærmere under hovedsiden og #gitilbake.

Barnehjem i Tanzania – Ilula Orphan Project (IOP) 2012 til dato 

Min familie og jeg har støttet dette senter for hjemløse jenter i 5 år, og bidratt til utviklingen med tiltak som har skapet 27 nye arbeidsplasser, forbedret utdanningstilbudet og bidratt til senterets visjon: «New standard of living for the Tanzanian Community». Selv har jeg også arbeidet med lederopplæring og opplæring av styremedlemmer for de og bistått med strategiarbeid. Vi har utviklet medarbeiderskap, og oppleve samhold, læring og trygghet. Jeg og de andre har alle lært. Se deres hjemmeside www.ioptanzania.org

Buvasstølan sti- og løypelag i Hallingdal 2013 – 2017

En hyttegrend på 110 hytter, får 105 til å bli medlem og betale kr. 1000,- hvert år til fellesskapet. Vi ryddet stier og løyper, kjøpte ny løypemaskin, bygger nytt serviceanlegg og etablerte Buvatn Brygge som et fantastisk møtested om sommeren. «Et løft for Nes Østmark» på 4 år var planen. Vi gjorde det dobbelte og på 3 år. Gjennomgående Vassfarsti til Hemsedal og gjennomgående Eventyrløype fra Flå til Hemsedal ble og en del av en flott helhetstenkning. Det var hyggelig å få brukt sin kompetanse. Når målene ble stadig høyere etter hvert som resultatene kommer, og flere og flere arbeider for samme mål, ja da kan mye utrettes på kort tid. Slik ble det i Buvasstølan sti- og løypelag i Hallingdal www.buvatn.no. og  www.nesostmark.no. Vi satte spor etter oss i dobbelt forstand, og det endte med at jeg som leder fikk Hyttefolkets Entusiastpris 2017. 

 

Les mer ›