Frivillig arbeid

Hvorfor frivillig arbeid?

«Vi lærer av hverandre» har en barnehage i Norge og en i Tanzania som ledestjerne og visjon i et flott samarbeidsprosjekt. Det kunne vært et svært viktig slagord for svært mange offentlige og private virksomheter. Potensialet for læring er stort.

Livet er en livslang læringsprosess. Hva vi gjør på jobb og privatliv former oss. Om vi er åpne for å erfare og lære. Dette er en av mine viktigste refleksjoner etter mange år i utfordrende og krevende posisjoner i arbeidslivet. Ofte kommer læringen fra dem vi ønsker å gjøre noe for;.. hjelpe.

Barnehjem i Tanzania – Ilula Orphan Project

Jeg har ønsket å bruke min erfaring til å bidra til at et senter for hjemløse jenter i Tanzania IPO Ilula Orphan Program, skal kunne utvikle sine strategier, utvikle medarbeiderskap, og oppleve samhold, læring og trygghet. Det er jeg som har lært. Som har fått nye perspektiver. Se deres hjemmeside www.iop-norge.org og www.ilulaorphanprogram.org.

Les mer om frivillig arbeid i dette prosjektet ›

Sollerud Barnehage og Ilula Orphan Project (IOP)

I et samarbeid med Sollerud Barnehage bringes Afrika-arbeidet videre. Barn hjelper barn. Barn lærer av hverandre. De trenger vår hjelp. De trenger vår vilje til å se denne muligheten for gjensidig læring. Disse barna er en del av fremtiden. Det krever kun et tastetrykk så er du med i denne givende og viktige prosessen. Se www.sollerudbarnehage.no.

Les mer om dette samarbeidet ›

Jeg satte i juni 2015 igang et eget opplegg for å skaffe penger til en flott uteområde til ny barnehage for Ilula Orphan Program (IOP), som ble åpnet 3. mars 2016..
Vil du bidra til ny livsstandard i Tanzania? ›

«Farm for the Future», er et større region utviklingsprosjekt som jeg har deltatt i fra 2015. Her vektlegges kunnskap, arbeidsplasser for ungdom, samarbeid med lokale bønder og økonomisk uavhengighet for barnesenteret.

Buvasstølan sti- og løypelag i Hallingdal

Det også engasjerende her hjemme å bruke tid på det som er viktig i et lokalsamfunn/for en hytteforening. Det er så hyggelig å få brukt sin kompetanse. Når målene blir stadig høyere etter hvert som resultatene kommer, og flere og flere arbeider for samme mål, ja da kan mye utrettes på kort tid. Slik er det i Buvasstølan sti- og løypelag i Hallingdal www.buvatn.no. og  www.nesostmark.no

Les mer ›