CV

27.04.2017

Kort CV for Osmund Ueland

Fødested:       Stavanger, oppvokst i Eigersund
Fødselsdato: 27. September 1947
Tittel:             Selvstendig næringsdrivende  (Uelands LederFokus, Org. nr 988 396 087)

Adresse:        Furulundtoppen 19, 0282 Oslo

Engasjement pr. 27. april 2017:

  • Prosjektleder fra 1.01.17 for prosjektet «Nesfjella til sentrum», et sentrums utviklingsprosjekt i  Nesbyen med to parallelle arkitekt oppdrag.
  • Styremedlem i Aktiv Lek AS, Skreosen, 3849 Vråliosen fra juni 2015. www.aktivlek.no 
  • Styreleder og eier av Glommabanen AS, Østfold fra mai 2013.www.glommabanen.no
  • Frivillig arbeid i kultur, kommunikasjon og strategi for barnehjemmet Ilula Orphan Project (IOP) i Tanzania fra 2013.
  • Frivillig ressursperson for Ilula Orphan Project (IOP). Fra 2015 også prosjektleder for utvikling av «Farm for the Future» (2500 dekar), et stort region utviklingsprosjekt med fokus kommersiell gårdsdrift og yrkesopplæring innen landbruk for lokale bønder, unge enslige mødre og ungdom.

Tidligere lederjobber/engasjement:

Styreleder i Næringshagen Østfold fra 2015 til 26. april 2017, og nådd resultater på områder som: Gjøre Næringshagen Østfold til en Østfold virksomhet og med en klar strategi.Fornyet ledelsen. Inngått samarbeid med Norges Vel og vunnet viktig kontrakt på Etablererservice Østfold. Fått DNB Østfold som gründerbank inn som samarbeidspartner

Styreleder i Buvasstølan sti- og løypelag i Hallingdal fra 2014 til 13. april 2017. Også ressursperson for omfattende frivillig arbeid for å utvikle tur tilbudet i Nes Østmark, Nes kommune og østsiden av Hallingdal. www.buvatn.no og www.nesostmark.no. Fikk hyttefolkets Entusiastpris 2017, den 20. april 2017.

Styremedlem i IV Group AS, Leksvik/Kina fra mai 2011 til juni 2016. Har i vesentlig grad bidratt til utviklingen i konsernet og samarbeidet mellom eierne.

Styremedlem i Backe Østfold AS, Fredrikstad fra november 2008 til juni 2016. Har bidratt til svært positiv utvikling i selskapet.

Ressursperson for daglig leder i Sollerud Barnehage fra august 2014 ifm med realisering Sollerud Kindergarten Tanzania, som ble åpnet 3. mars 2016. Innsamling av penger og oppfølging av bygging og idriftsettelse.

Styreleder i kunnskapsbedriften TeamWork AS fra september 2012 til desember 2014.

Mentor for daglig leder i Gamlebyen Modelljernbanensenter i 2014.

Styreleder i kunnskapsbedriften Info Consensus AS, Sarpsborg fra mars 2008 til 4. juli 2014. Har bidratt til svært positiv utvikling i selskapet, med fokus på riktig strategi, kompetanse og ledelse. Selskapet har utviklet seg så positivt i perioden, at strategisk nytt eierskap er etablert.

Arbeidende styreleder og ressursperson i INSPIRIA Science Center – fra mars 2007 til 19. juni 2012. Har sterkt bidratt til realiseringen.

Ressursperson for Østfold fylkeskommune i arbeid med presentasjon av, og kommunikasjonsplan og forankring av nytt dobbeltsport Moss – Halden (sept 09 til mars 10).
Daglig leder i Styreutvikling Østfold fra oktober 2006 til1. april 2010. Deltidsengasjement (doblet medlemstall og aktivitet vesentlig i perioden).
2005-08 Manager for hire – Avdelingsleder Jeppesen Norway AS, avdeling Oslo – bygget relasjoner og solgt inn karttjenester for avis og på nett til samlet 35 aviser i Norge, herunder de største (blitt markedsleder). Produktene tatt over av de ansatte fra jan. 09. Jeppesen Norway AS ønsket denne løsing ut fra at produktene ikke var kjernevirksomhet for dem.
2004-05 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS: Adm. Direktør
2001-04 LederFokus as: Daglig leder/bedriftsrådgiver og eneeier
2001-01 Podium Gruppen as og Podium LederFokus as: Daglig leder
1995-00 NSB BA: Konsernsjef – togfornyelse til 6 milliarder kr.
1994-95 NSB Gardermobanen AS/Flytoget: Adm. direktør ansvar for utbygging av banen, innkjøp og drift av Flytoget.
1990-94 Lillehammer `94 AS: Direktør med ansvar for Styring & Kontroll og Miljø. Fra 93 og gjennom arrangementet i 94 også direktør for hele transportoperasjonen.
1986-89 Aker Eiendom AS: Ansvarlig for utbygging, utleie, salg og drift av bydelen Aker Brygge (byggetrinn 2), en investering på 3 milliarder kr.
1978-86 Aker Verdal AS: Prosjektdirektør for alle kundekontrakter. Størrelse opp til 500 mill kr., herunder betydelige underleveranser fra Japan og Holland.
1975-78 Aker Offshore Contracting Stavanger: Prosjektleder utrustning betongplattformer
1970-75 Bever-Pack AS, Oslo: Produksjonssjef pakke- og transportanlegg

Tidligere tillitsverv:

2011-13 Styremedlem i Friskis & Svettis, Fredrikstad
2003-11 Styremedlem i Oslo T-banedrift AS
2003-07 Styremedlem i Podium AS, Askim
2002-03 Styremedlem i Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK)
2000-02 President i kvalitetsforeningen Excellence Norway – Lederskap og Kvalitet
1998-01 Styreleder i AFF, Bergen (Best kjent gjennom Solstrandprogrammene)
1994-00 Styreleder i NSB Reisebyrå as, NSB Biltrafikk as, NSB Eiendom as og Flytoget as
1991-94 Styreleder/nestleder i utbyggingsselskapene for anleggene i Lillehammer `94

Utdanning:
1966-69 3-årig ingeniørhøgskole v/Møre og Romsdal Tekniske skole, maskin og konstruksjon