CV

Siste oppdatering: 14. januar 2018

Kort CV for Osmund Ueland

Fødested: Stavanger, oppvokst i Eigersund
Fødselsdato: 27. September 1947
Tittel: Selvstendig næringsdrivende  (Uelands LederFokus, Org. nr 988 396 087)
Adresse: Furulundtoppen 19, 0282 Oslo

Engasjement pr. 14. januar 2018:

 • Prosjektleder og styreleder på frivillig basis for bistandsprosjektet «Farm for the Future» Ltd (under stiftelse) i Tanzania. Engasjementet med utvikling av ideen startet mars 2015 og oppstart av dyrking og bygging planlegges nå i 2018. www.farmforfuture.co.tz
 • Ressursperson for barnehjemmet Ilula Orphan Program (IOP), og prosjektleder og samordner for familiens bistandsarbeid overfor dette fra 2012 og til dato. Facebook Team Ueland Eigersund og www.ioptanzania.org
 • Prosjektleder og styreleder i Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse i Nesbyen. www.sykkelopplevelse.no
 • Nestleder i styret i Aktiv Lek AS, Skreosen, 3849 Vråliosen fra juni 2015. www.aktivlek.no 
 • Styreleder i Mikrobryggeriet Gøtt Øl AS, Nesbyen fra september 2016. www.gottmikrobryggeri.no
 • Styreleder og eier av Glommabanen AS, Østfold fra mai 2013. www.glommabanen.no

Tidligere lederjobber/engasjement:

 • Prosjektleder fra 1. januar til 15. oktober 2017 for prosjektet «Nesfjella til sentrum», et sentrumsutviklingsprosjekt i Nesbyen med to parallelle arkitektoppdrag.
 • Styreleder i Næringshagen Østfold fra 2015 til 26. april 2017, og nådd resultater på områder som: Gjøre Næringshagen Østfold til en Østfold virksomhet og med en klar strategi. Fornyet ledelsen. Inngått samarbeid med Norges Vel og vunnet viktig kontrakt på Etablererservice Østfold. Fått DNB Østfold som gründerbank inn som samarbeidspartner.
 • Styreleder i Buvasstølan sti- og løypelag i Hallingdal fra 2014 til 13. april 2017. Også ressursperson for omfattende frivillig arbeid for å utvikle tur tilbudet i Nes Østmark, Nes kommune og østsiden av Hallingdal. www.buvatn.no og www.nesostmark.no. Fikk hyttefolkets Entusiastpris 2017, den 20. april 2017.
 • Styremedlem i IV Group AS, Leksvik/Kina fra mai 2011 til juni 2016. Har i vesentlig grad bidratt til utviklingen i konsernet og samarbeidet mellom eierne.
 • Styremedlem i Backe Østfold AS, Fredrikstad fra november 2008 til juni 2016. Har bidratt til svært positiv utvikling i selskapet.
 • Ressursperson for daglig leder i Sollerud Barnehage fra august 2014 ifm med realisering Sollerud Kindergarten Tanzania, som ble åpnet 3. mars 2016. Innsamling av penger og oppfølging av bygging og idriftsettelse.
 • Styreleder i kunnskapsbedriften TeamWork AS fra september 2012 til desember 2014.
 • Mentor for daglig leder i Gamlebyen Modelljernbanensenter i 2014.
 • Styreleder i kunnskapsbedriften Info Consensus AS, Sarpsborg fra mars 2008 til 4. juli 2014. Har bidratt til svært positiv utvikling i selskapet, med fokus på riktig strategi, kompetanse og ledelse. Selskapet har utviklet seg så positivt i perioden, at strategisk nytt eierskap er etablert.
 • Arbeidende styreleder og ressursperson i INSPIRIA Science Center – fra mars 2007 til 19. juni 2012. Har sterkt bidratt til realiseringen.
 • Ressursperson for Østfold fylkeskommune i arbeid med presentasjon av, og kommunikasjonsplan og forankring av nytt dobbeltsport Moss – Halden (sept 09 til mars 10).
 • Daglig leder i Styreutvikling Østfold fra oktober 2006 til 1. april 2010. Deltidsengasjement (doblet medlemstall og aktivitet vesentlig i perioden).
 • 2005-08 Manager for hire – Avdelingsleder Jeppesen Norway AS, avdeling Oslo – bygget relasjoner og solgt inn karttjenester for avis og på nett til samlet 35 aviser i Norge, herunder de største (blitt markedsleder). Produktene tatt over av de ansatte fra jan. 09. Jeppesen Norway AS ønsket denne løsing ut fra at produktene ikke var kjernevirksomhet for dem.
 • 2004-05 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS: Adm. Direktør
 • 2001-04 LederFokus as: Daglig leder/bedriftsrådgiver og eneeier
 • 2001-01 Podium Gruppen as og Podium LederFokus as: Daglig leder
 • 1995-00 NSB BA: Konsernsjef – togfornyelse til 6 milliarder kr.
 • 1994-95 NSB Gardermobanen AS/Flytoget: Adm. direktør ansvar for utbygging av banen, innkjøp og drift av Flytoget.
 • 1990-94 Lillehammer `94 AS: Direktør med ansvar for Styring & Kontroll og Miljø. Fra 93 og gjennom arrangementet i 94 også direktør for hele transportoperasjonen.
 • 1986-89 Aker Eiendom AS: Ansvarlig for utbygging, utleie, salg og drift av bydelen Aker Brygge (byggetrinn 2), en investering på 3 milliarder kr.
 • 1978-86 Aker Verdal AS: Prosjektdirektør for alle kundekontrakter. Størrelse opp til 500 mill kr., herunder betydelige underleveranser fra Japan og Holland.
 • 1975-78 Aker Offshore Contracting Stavanger: Prosjektleder utrustning betongplattformer
 • 1970-75 Bever-Pack AS, Oslo: Produksjonssjef pakke- og transportanlegg

Tidligere tillitsverv:

 • 2011-13 Styremedlem i Friskis & Svettis, Fredrikstad
 • 2003-11 Styremedlem i Oslo T-banedrift AS
 • 2003-07 Styremedlem i Podium AS, Askim
 • 2002-03 Styremedlem i Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK)
 • 2000-02 President i kvalitetsforeningen Excellence Norway – Lederskap og Kvalitet
 • 1998-01 Styreleder i AFF, Bergen (Best kjent gjennom Solstrandprogrammene)
 • 1994-00 Styreleder i NSB Reisebyrå as, NSB Biltrafikk as, NSB Eiendom as og Flytoget as
 • 1991-94 Styreleder/nestleder i utbyggingsselskapene for anleggene i Lillehammer `94

Utdanning:

 • 1966-69 3-årig ingeniørhøgskole v/Møre og Romsdal Tekniske skole, maskin og konstruksjon