Kategori: Meninger

Kronikk 26.01: Rådmennene ber politikerne å ikke forberede fremtiden

27. januar, 2015 // 09:43 -

Det er grunn til å spørre; hva slags rolle og ansvar er det en rådmann her tar? Rådmennene i Sarpsborg, Fredrikstad og Østfold fylkeskommune, har laget et saksfremlegg om Glommabanens (GB) mulighetsstudie som er totalt ubalansert og som råder politikerne til handlingsløshet. Det er nå fremtiden planlegges. Noe annet vil være unnfallent og uansvarlig. Les […]

Les mer »

Kategori : Meninger

Medieklipp

5. august, 2014 // 12:21 -

Her er noen medieklipp fra Dagens Næringsliv 5.8.14. rundt Glommabanen og utviklingen av Østfold (kilde: medierapport fra Opoint):

Les mer »

Kategori : Meninger

Enkel strategi, definerte interessenter og målrettet kommunikasjon

10. februar, 2014 // 10:49 -

Den dagen alle ansatte er enig i virksomhetens NÅ-situasjon er det et resultat i seg selv. Er alle i tillegg kjent med MÅL- bildet, og tar sin del av ansvaret i HANDLINGSPLANEN for at virksomheten skal lykkes, da er organisasjonen kommet langt! Det er min erfaring at denne enkelheten kan brukes i alle organisasjoner. Les […]

Les mer »

Kategori : Aktuelle temaer, Meninger

Kronikk: Medarbeiderskap – Bry deg om arbeidsplassen din!

17. januar, 2013 // 13:11 -

Lederskapsteorier, kostbare lederkurs og lederprogram har florert i årtier, men det er usikkert hva det har gitt av forbedringer i form av mer effektiv drift og mer velfungerende arbeidsplasser. Lederrollen er selvfølgelig viktig og fravær av handlingsevne i organisasjoner vitner ofte om manglende lederskap. Behovet for holdningsendring og effektivisering i privat og offentlig sektor vil […]

Les mer »

Kategori : Meninger, Organisasjonskultur

Helse for mer energi og livsglede!

14. januar, 2013 // 14:47 -

Det er krevende å gjøre noe med egen vekt og helse. Det koster tid og penger. Alternativet til å bruke tid og penger på seg selv er mye verre. Når en har sluppet seg selv for langt ned på helseskalaen, er det ekstra krevende å bli motivert til å gjøre noe med dette. Noen trenger […]

Les mer »

Kategori : Helse til tøffe tak, Meninger

Organisasjonskultur – Bry deg om arbeidsplassen din!

31. oktober, 2012 // 13:12 -

Potensialet er stort for mer arbeidsglede og engasjement i så vel offentlig som privat virksomhet. Når alle ansatte tar ansvar for sin egen og virksomhetens utvikling, så skapes det positiv kultur. Tillitsvalgte er naturlige pådrivere i virksomhetens utvikling og bør spille en aktiv rolle i arbeidet med å bygge en medarbeiderskapskultur. Medarbeiderskapskulturen var i sin […]

Les mer »

Kategori : Meninger, Organisasjonskultur

Prosjektrealisering – Kilimanjaro 19. juli 2012

2. august, 2012 // 10:45 -

19. juli 2012 klarte jeg å komme opp på Kilimanjaro. Et stort personlig mål ble nådd, etter mislykket forsøk i 2007. Fokus på egen helse, kosthold og trening har vært en del av grunnlaget for å komme opp denne gang. Det ga ekstra positiv virkning å gå en slik tur sammen med 18 andre i […]

Les mer »

Kategori : Helse til tøffe tak, Meninger

Min mest krevende prosjektrealisering -kunnskapssatsningen INSPIRIA!

21. juni, 2012 // 08:58 -

Mitt INSPIRIA engasjement ble avsluttet 30. juni 2012. Realiseringen var et hinderøp over 5 1/2 år. Visjonen: En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen var avgjørende å styre etter!  Jeg erfarte et fantastisk samarbeid rundt arbeidet med å få realisert INSPIRIA som et Østfold prosjekt, med visjonen ”En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen”.   Mange har bidratt til […]

Les mer »

Kategori : Meninger, Prosjektrealisering