Styrearbeid – en viktig ressurs

Hvert styremedlem sin integritet, kompetanse, tid og interesse for virksomheten, er avgjørende for at styret skal være en viktig ressurs for virksomheten.

Min erfaring på godt styrearbeid, sett fra så vel eiers, som styrets og administrasjonens side er:

1. Styremøte er styrets tid, og tiden brukes på fremtiden
2. Styret har eierskap til strategien, som en avtale mellom styret og adm. dir
3. Styret ønsker at adm. direktør skal lykkes
4. Styret er opptatt av kompetanse og kultur
5. Styret ser til at resultatmåling på kritiske områder er et kjennetegn for selskapet

Styret evaluerer også sitt arbeid innenfor disse områder.

Når styret har en aktiv rolle rundt virksomhetens kultur og kompetanse, blir kommunikasjonen og strategiarbeidet helhetlig og mest mulig effektivt.