Kategori: Aktuelle temaer

New standard of living for the Tanzanian Community

25. januar, 2018 // 10:37 -

Barnehjemmet Ilula Orphan Program som regionutvikler:   Ilula Orphan Program (IOP) er en stiftelse grunnlagt og drevet frem av den norske Berit Skaare fra Nittedal. Hun er i dag 73 år, bor på senteret og er styreleder der. Barnehjemmet feirer 20 års jubileum i 2018. Det startet med å ta seg av de mest vanskeligstilte […]

Les mer »

Kategori : Aktuelle temaer, Frivillig arbeid

”Farm for the Future” – et bistandsprosjekt for fremtiden

25. januar, 2018 // 10:00 -

Farm for the Future (FFF) skal være en kommersielt drevet farm, slik at de som arbeider på og driver farmen både kan forsørge seg selv og bidra til matproduksjon for nærmiljøet. Den skal også være en arena for læring om helhetlig landbruksdrift for unge enslige mødre, lokale bønder og studenter. Barn fra egne og eksterne […]

Les mer »

Kategori : Aktuelle temaer, Frivillig arbeid

Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse, Nesbyen

24. januar, 2018 // 12:45 -

Prosjektet består av en 15 km lang ny sykkelsti. Stien skal være et tilbud både til organisert og egenorganisert idrett, herunder til bruk for familier på tur osv. Stien kan i praksis brukes begge veier av både gående og syklende. Denne nye stien starter på Syningen 1100 moh., og slynger seg ned forbi spektakulære utsiktspunkter […]

Les mer »

Kategori : Aktuelle temaer

Enkel strategi, definerte interessenter og målrettet kommunikasjon

10. februar, 2014 // 10:49 -

Den dagen alle ansatte er enig i virksomhetens NÅ-situasjon er det et resultat i seg selv. Er alle i tillegg kjent med MÅL- bildet, og tar sin del av ansvaret i HANDLINGSPLANEN for at virksomheten skal lykkes, da er organisasjonen kommet langt! Det er min erfaring at denne enkelheten kan brukes i alle organisasjoner. Les […]

Les mer »

Kategori : Aktuelle temaer, Meninger