Organisasjonskultur

Mange års fokus på ulike lederteorier har i liten grad bidratt til større forståelse eller god ledelse.

Fokus på hver ansatt sitt ansvar for å bidra til virksomhetens utvikling, og samtidig egenutvikling, har et betydelig potensiale for forbedring/effektivisering i så vel privat som offentlig virksomhet.

”Bry deg om arbeidsplassen din, engasjer deg og ta ansvar, som ansatt og tillitsvalgt,- det må arbeidsgiver kunne forvente”. Det var min kortversjon på hva en Medarbeiderskapskultur i et P4 intervju i 2012.

Medarbeiderskapskulturen illustreres best gjennom følgende 3 holdninger/innsatsområder:

  • Jobben: Hva er jeg ansatt for å bidra med? Hvordan gjør jeg jobben min, og hvordan medvirker jeg til å forbedre den?
  • Kollegaene: Hvordan er jeg som kulturbygger i mitt arbeidsmiljø?
  • Virksomheten: Hvordan er jeg som ambassadør for virksomheten? Det er min erfaring at den som lever medarbeiderskapskulturen styrker seg selv og virksomheten. God kommunikasjon, gjennomføringsevne og strategi, blir en del av kulturen og helhetstenkningen for hver enkelt og opp til styret/politisk nivå.

Teamwork OU AS v/ Johan Velten, er det selskap og den person som har gitt Medarbeiderskap best innhold. Se www.teamwork.no

Ler mer